JudoAustria

Vorschau

Tandoku renshu - Morote Seoi Nage tief
Tandoku renshu - Morote Seoi Nage tief
Tandoku renshu - Morote Seoi Nage hoch
Tandoku renshu - Morote Seoi Nage hoch
Tandoku renshu - Platzwechsel aus der Vorwärtsbewegung
Tandoku renshu - Platzwechsel aus der Vorwärtsbewegung
Tandoku renshu - Platzwechsel Pulling out rechts & links
Tandoku renshu - Platzwechsel Pulling out rechts & links
Tandoku renshu- Platzwechsel rechts & links
Tandoku renshu- Platzwechsel rechts & links
Tandoku renshu - Uchi mata
Tandoku renshu - Uchi mata